Miejskie Przedszkole nr 56

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

3 miesiące temu

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się dnia 01.09.2023r. Przedszkole nasze jest czynne w godzinach 6:00- 17:00. Poniżej udostępniamy kilka ważnych wskazówek, ktore ułatwią okres adaptacji dziecka w przedszkolu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH MILUSIŃSKICH

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu?

Sposoby przygotowania dziecka- im więcej ich wykorzystasz tym lepiej:

 • zapoznanie z przedszkolem- oglądanie sal, ogrodu przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z przyszłym nauczycielem i dziećmi, omówienie planu dnia i przedszkolnych zwyczajów;

 • rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola;

 • czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola;

 • opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola;

 • uświadomienie dziecku zalet przedszkola- wielu nowych kolegów do zabawy, dużo zabawek i zabaw, które zna nauczycielka, poznanie nowych piosenek i wierszyków;

 • wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu przedszkolaków;

 • ćwiczenie z dzieckiem czynności samoobsługowej – ubierania się, jedzenia, samodzielności podczas czynności higienicznych;

 • uczestniczenie w zebraniu rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, nawiązanie kontaktów z rodzicami dzieci podczas dni adaptacyjnych.

Dziecko powinno być przygotowywane stopniowo do roli przedszkolaka, nie róbmy wszystkiego na raz. Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić się z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola. Rodzic nie może przebyć drogi rozwojowej za dziecko. Ono samo musi pokonywać kolejne etapy, a dorosły tylko je wspierać i wspomagać.

Dziecko dojrzało do przedszkola gdy:

 • dobrze znosi nieobecność rodziców / zostaje pod opieką innych członków rodziny lub znajomych osób/;

 • z własnej inicjatywy oddala się od mamy, nie trzyma się jej kurczowo;

 • potrafi wykonywać proste czynności samoobsługowe w zakresie :

 • komunikowania potrzeb fizjologicznych,

 • umiejętności korzystania z papieru toaletowego,

 • umiejętności mycia rąk mydłem, wytarcia w ręcznik,

 • umiejętności samodzielnego jedzenia/ posługiwania się łyżką / a także gryzienia/,

 • samodzielnego ubierania i rozbierania się dziecka/ przynajmniej podejmowania prób/.

O czym Rodzice powinni pamiętać aby ich działania były skuteczne i stymulujące?

 • Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:

  • nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak,

  • nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.

 • Zachować cierpliwość:

  • trzeba pochwalić dziecko za wysiłek,

  • zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać.

 • Być systematycznym i konsekwentnym:

  • pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki,

  • dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce zadbać o siebie.

 • Nie przeciągać pożegnania w szatni;

  • pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.

 • Nie straszyć dziecka przedszkolem.

 • Nie zabierać dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć jeden raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.

 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z ojcem są mniej bolesne.

 • Nie wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.

 • Pamiętaj – żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem.

Rozpoczęcie roku szkolnego  Rozpoczęcie roku szkolnego