Miejskie Przedszkole nr 56

O przedszkolu

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,

jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu …”

 

 

Robert Fulghum

 

 

 

 

SERDECZNIE WITAMY

 

 

                                                                                       

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

      Zadaniem naszego Przedszkola jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi osobowości, nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych, stwarzanie sytuacji do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

 • od dnia 1 września 2019 roku nasza placówka weszła w skład ZSP nr 12 w Katowicach
 • Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 jest Pani  mgr Joanna NOWAKOWSKA
 • Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje pedagogiczne wymagane do pracy z dziećmi.
 • W przedszkolu funkcjonują dwie grupy dla młodszych i starszych przedszkolaków – Żółwiki     oraz Dinozaury  .
 • Przedszkole mieści się w budynku prywatnym.
 • Plac zabaw dzieci składa się z bezpiecznych i atestowanych zabawek.
 • Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych.
 • Dzieci maja zagwarantowane trzy posiłki oraz wodę mineralną i napoje.
 • Placówka jest czynna od 6.00 do 17.00
 • Podstawę Programową realizujemy od 8.00 do 14.00.
 • Stawka żywieniowa od 1 września 2022r. wynosi 8 zł.
 • Placówka  ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie PZU- stawki:

- 15 tysięcy- stawka 30,66 zł

- 25 tysięcy- stawka 44,25 zł

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

AGATA GABŁOŃSKA: iod@jednostkicuw.katowice.pl

 

   

 Kadra nauczycielska oraz personel pomocniczy, opiekujący się dziećmi

Tworzymy zespół twórczych i zaangażowanych osób, które w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody. Mimo wysokich kwalifikacji nieustannie doskonalimy swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Organizując spotkania z rodzicami dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami w pracy z dziećmi.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 12
mgr JOANNA NOWAKOWSKA
WICEDYREKTOR
mgr DOROTA ELZNER

NAUCZYCIELE
mgr EWA FERT

mgr AGNIESZKA BRAKSATOR
mgr MARZENA KONARSKA
mgr TERESA PILARZ-ŚMIECHOWSKA
   
SPECJALIŚCI
PSYCHOLOG - KATARZYNA SPASIŃSKA
LOGOPEDA - URSZULA WYSOCKA
JĘZYK ANGIELSKI - BEATA TYMIŃSKA
KATECHETA - ANTONINA MICHULEC

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY
REFERENT - MONIKA ŚMIGIELSKA
POMOC NAUCZYCIELA - ANNA GÓRECKA
WOŹNE ODDZIAŁOWE - EWELINA DRABIK, EWA TOJKA
KUCHARKA - ILONA SIERSZECKA
POMOC KUCHENNA - ANNA BOGACKA
KONSERWATOR - BOGDAN WRONA
 
GODZINY KONSULTACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI:
Pani AGNIESZKA BRAKSATOR: czwartek od 10.00 do 10.30 oraz piątek od 13.30 do 14.00
Pani EWA FERT: czwartek od 10.30 do 11.30
Pani MARZENA KONARSKA: czwartek od 13.00 do 14.00
Pani DOROTA ELZNER: wtorek od 15.00 do 16.00
Pani TERESA PILARZ-ŚMIECHOWSKA: pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 10.00 do 11.00
konsultację odbywają się po uprzednim umówieniu z nauczycielem
 
 
 GODZINY PRACY SPECJALISTÓW
 
JĘZYK ANGIELSKI: Beata Tymińska
WTOREK: 9:15 maluchy – Żółwiki
9:45 starszaki - Dinozaury
PIĄTEK: 9:30 maluchy – Żółwiki
10:00 starszaki – Dinozaury
 
RELIGIA: Antonina Michulec
PONIEDZIAŁEK: 8:00 starszaki – Dinozaury
8:30 maluchy – Żółwiki
WTOREK: 8:00 starszaki – Dinozaury
8:30 maluchy – Żółwik
 
LOGOPEDA: Urszula Wysocka
WTOREK: 10:00 – 13:20
 
PSYCHOLOG: Katarzyna Spasińska
PIĄTEK: 9:00 – 11:15
 
 
      
 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:00-8.00- Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:00-08:40- Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

09:00-09:15- Śniadanie.

09:15-09:45- Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:45-10:00- Gry i zabawy ruchowe.

10:00-10:30- Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30-11:45- Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do prezentowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:45-12:00- Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:00-12:30- Obiad.

12:30-12:45- Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:45-13:30- Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:30-14:00- Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku, podwieczorek.

14:00-17:00- Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 
           
 
 
WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

WYPOSAŻENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

 • Wygodne, dobrze dopasowane obuwie ze sztywną podeszwą (tak, aby maluszek mógł je sam założyć), najlepiej wkładane lub na „rzepy”, a nie sznurowane
 • Wygodne, luźne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów przy zabawie i nie będzie utrudniało dziecku korzystania z toalety  (spodnie z paskiem, szelki, koszule zapinane na guziki).
 • Ubranie na zmianę, które należy zostawić w szatni.

W przedszkolu nie zostawiamy dla dzieci napojów, słodyczy, gum, leków, witamin ani żadnych innych produktów spożywczych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym podopiecznym przy odbiorze dziecka  z  przedszkola będziemy żądać okazania dowodu osobistego. Dzieci odbierają rodzice lub inne dorosłe osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów.

Jak zapewnić dziecku pomyślny start  w przedszkolu ?

Adaptacja dziecka w przedszkolu może być okresem trudnym i długim zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Aby proces ten przebiegał sprawnie i zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Placówka wspólnie z rodzicami odpowiedzialna jest za bez stresowe wprowadzenie dziecka do przedszkola i uczynienie go radosnym przedszkolakiem.

Czy dziecko dojrzało do pójścia do przedszkola?:

 • Zazwyczaj dzieci osiągają dojrzałość między 3 a 4 rokiem życia.
 • Zależy to od ich indywidualnego tempa rozwoju oraz doświadczeń.
 • Zdarza się, że najbliższe osoby (mama, babcia) swoim zachowaniem utrudniają dziecku osiągnięcie dojrzałości.

Dziecko dojrzało do pójścia do przedszkola gdy:

 • Dobrze znosi nieobecność rodziców.
 • Z własnej inicjatywy  oddala  się od mamy, „nie trzyma się kurczowo jej spódnicy”.
 • Potrafi wykonać proste czynności samoobsługowe.

Reakcje dzieci na nowe sytuacje:

 • Płacz - w ten sposób emocje znajdują ujście.
 • Wycofanie - emocje nie znajdują ujścia, dziecko staje się apatyczne, smutne.
 • Pozorna akceptacja.
 • Zaburzenia funkcjonowania np.: zaburzenia snu, moczenie nocne, jąkanie.
 • Agresja wobec innych dzieci lub dorosłych.

Co może pomóc dziecku?

 • Rozmowa z dzieckiem
 • „Kawałek domu"
 • „Uatrakcyjnienie przedszkola"
 • Akceptacja  płaczu  dziecka
 • Udział w spotkaniach adaptacyjnych
 • Zostawianie dziecka u zaufanych osób
 • Nauczanie dziecka samoobsługi
 • Zabawy w przedszkole

Sposoby przygotowania dziecka do przedszkola

 • Czytanie prostych opowiadań o przedszkolu.
 • Rozmowy o przedszkolu z dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola.
 • Opowiadanie dzieciom jak to było gdy rodzice chodzili do przedszkola.
 • Uświadomienie dziecku zalet przedszkola – nowi koledzy i koleżanki, dużo zabawek, Pani Nauczycielka, która zna ciekawe zabawy, piosenki i wierszyki.
 • Wyjaśnienie dziecku dlaczego powinno chodzić do przedszkola (mama i tata muszą pracować…).
 • Wspólne kupowanie  odzieży  i obuwia do przedszkola.
 • Ćwiczenie z dzieckiem samoobsługi.

Wymagania jakie stawia przedszkole w zakresie samoobsługi:

 • umiejętność komunikowania potrzeb fizjologicznych,
 • umiejętność podciągnięcia majteczek,
 • umiejętność korzystania z papieru toaletowego,
 • umiejętność mycia rąk i wycierania,
 • umiejętność samodzielnego jedzenia (posługiwania się łyżką i widelcem), a także gryzienia,
 • umiejętność samodzielnego ubierania się i rozbierania – przynajmniej podejmowania takich prób.

 

 

Adaptacja dzieci 3-letnich do warunków przedszkolnych

 

Drogi Rodzicu,

Twojego malucha czekają poważne zmiany w życiu. Dotychczas mama była zawsze gdzieś blisko, teraz nagle go opuszcza. Maluch musi opuścić rano dom i udać się w obce mu miejsce, w którym jest inne światło, inne zapachy, inne głosy, inne zwyczaje.

To, co nowe i trudne, wcale nie musi być niedobre. Należy dziecko przygotować do takich sytuacji, aby potrafiło sobie z nimi poradzić.

 • Uprzedź malucha: „Już za tydzień (za dwa dni, za dzień itp.) idziemy poznać Twoje przedszkole. Mam nadzieję, że będzie miło.” Przypominaj mu o tym.
 • Opowiedz mu o przedszkolu; co tam się robi, czego się uczy. Nawet dorosły denerwuje się, wchodząc w nowe środowisko, zmieniając pracę, miejsce zamieszkania, poznając nowych ludzi.
 • Przygotuj dziecko do rozstania z mamą, tatą zostawiając je na dłużej u babci lub cioci.
 • Weź udział w programie adaptacyjnym, który ma na celu zapoznanie dziecka z nowym miejscem, poznaniem placu zabaw, sali,  nas  i innych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola. Pozwól, aby Twój maluch oswoił się z tym, co nieznane u boku najbliższej osoby.
 • Już w domu ucz samodzielności – samodzielnego jedzenia, mycia rąk, korzystania z toalety, ubierania się i rozbierania. Im dziecko jest bardziej samodzielne, tym łatwiej mu dostosować się do nowych warunków.
 • Ubranie dziecka powinno być wygodne i nie może sprawiać kłopotów. Unikaj spodni na szelkach lub z trudnymi do odpięcia guzikami. Rękawy swetra lub bluzki muszą być łatwe do podciągania. Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy (chyba, że są to buty ortopedyczne, zazwyczaj wiązane).
 • Czas pobytu małych dzieci w przedszkolu nie powinien być długi. Jeżeli to możliwe, w pierwszych dniach odbieraj dziecko po obiedzie. Do tak dużej zmiany warto przyzwyczajać powoli. Małe dziecko szybko się męczy, zwłaszcza kiedy ma dużo wrażeń.
 • Uwaga! Nie spóźniaj się z odbieraniem – jeżeli obiecałeś, że przyjdziesz wcześniej, dotrzymaj słowa.
 • Pożegnanie powinno odbywać się bez pośpiechu, ale jednocześnie bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Nie odprowadzaj dziecka w ostatniej chwili, kiedy zostało Ci tylko piętnaście minut na dojazd do pracy. Maluch powinien mieć trochę czasu na pożegnanie z Tobą. Jeśli nie możesz wejść z nim do sali, posiedźcie razem kilka minut w szatni, a potem oddaj go pod opiekę nauczycielki, pożegnaj się i wyjdź.
 • Jeśli dziecku trudno się z Tobą rozstać, poproś o pomoc nauczycielkę. Czasem nieuchronne jest przytrzymanie dziecka, które płacze i wyrywa się. Zapewne serce będzie ci się krajało, ale możesz być pewna, że gdy wychowawczyni przytuli dziecko i zapewni je, że mama przyjdzie do przedszkola – łzy szybko obeschną.
 • Dziecku będzie raźniej, jeśli weźmie z domu ukochaną przytulankę. Czasami wystarczy, że dziecko będzie miało przy sobie coś, co pachnie mamą, tatą i domem, to stwarza poczucie bezpieczeństwa.
 • Dziecko ma prawo płakać. W ten sposób wyraża swój smutek, wyładowuje napięcie, jakie w nim narosło. Jeżeli płacze w domu, w przedszkolu, po prostu przytul je, powiedz, że je bardzo kochasz, że też będziesz za nim tęskniła, (tęsknił), że przyjdziesz po nie zaraz po pracy.
 • Jedną z najważniejszych rzeczy, które powinnaś robić nie tylko wtedy, gdy dziecko idzie do przedszkola, ale wtedy w sposób szczególny, to jak najczęstsze zapewnianie go o Twojej miłości. Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa, a zaraz za nią przynależności i miłości. Te potrzeby mogą być w niedostatecznym stopniu zaspokajane, zwłaszcza gdy dziecko większość dnia przebywa w przedszkolu. Słowa „kocham”, „będę tęskniła”, „będę tęsknił” powinny być obecne w codziennym życiu. Bardzo ważne są pieszczoty, pocałunki, szczęście i podziw malujący się na twarzy rodzica, gdy patrzy na dziecko. Ono powinno czuć, widzieć i słyszeć, że jest kochane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor ZSP Nr 12 z siedzibą w Katowicach przy  ul. Wiosny ludów 22 ; e-mail: szpod42@wp.pl
 2. Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: e-mail: szpod422wp.pl
 3. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
 • udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO)
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Wicedyrektor Przedszkola,  referent oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 56 w Katowicach oraz przechowywane przez 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MP 56 .
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka, jest istotne i niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 56 w Katowicach.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WSKAZANE PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
 W „UPOWAŻNIENIACH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZSP Nr 12  z siedzibą w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów 22, e-mail:szpod42@wp.pl
 2. Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: e-mail: szpod42@wp.pl
 3. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
 • udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO);
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego
  z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji procedury odbierania    i przyprowadzania dziecka do Przedszkola.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Wicedyrektor Przedszkola,  referent, personel obsługi oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 56  w Katowicach lub do momentu cofnięcia, przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, zgody na odbieranie dziecka z przedszkola.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 7. Informuję, iż administrator pozyskał pana dane osobowe od Rodzica/Opiekuna Prawnego dziecka.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest istotne i niezbędne do zidentyfikowania Pana/Pani przez pracownika Przedszkola, który pełni dyżur na korytarzu budynku, w celu przekazania Dziecka osobie wskazanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola”
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

OBOWIĄZUJĄCE CERTYFIKATY ŚWIADCZĄCE O JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA:

 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE- zdrowie oraz aktywność najmłodszych
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE- bezpieczeństwo oraz aktywność najmłodszych
 • CERTYFIKAT DODAJ JĘZYK POLSKI DO ULUBIONYCH- aktywne wspieraniedzieci z wadami wymowy. Program realizowany przy współpracy z nauczycielem logopedą 
 • CERTYFIKAT USUWAJĄC BARIERY W KOMUNIKACJI, ZAPOBIEGASZ IZOLACJI- niesienie pomocy dzieciom z wadami wymowy i dbanie o poprawną polszczyznę
 • CERTYFIKAT AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU- warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków
 • CERTYFIKAT KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
 • CERTYFIKAT MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ

 

MONITORING W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. Monitoring obejmuje:

 • teren przy wejściu do budynku
 • ogród wokół przedszkola
 • wnętrze budynku za wyjątkiem sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych oraz sanitariatów

MONITORING

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Miejskie Przedszkole nr 56, tel. 32 2569567 w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół budynku oraz pomieszczenie w budynku (szatnia). Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.mp56.eprzedszkola.pl

REGULAMIN  UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W MP 56 w ZSP nr 12

 

§ 1

Monitoring wizyjny wykorzystywany jest przez Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669.)

 

§2

 • Monitoringiem wizyjnym objęte są  pomieszczenia:
 • teren zewnętrzny wokół placówki,
 • wejście / wejścia do placówki,
 • szatnia (gdzie rodzice przebierają dzieci)
 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywanie obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

 

§ 3

Monitoring nie obejmuje:

 

 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników,
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,
 • stołówki i zaplecza kuchennego.
 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

 

§4

Osoby wchodzące na teren monitorowany informowane są o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie piktogramów i tablic informacyjnych przy każdym wejściu w teren monitorowany i przy wejściu do monitorowanego obiektu.

 

§ 5

 1. Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu do którego ma dostęp jedynie Dyrektor i osoby upoważnione przez Dyrektora.
 2. Dostęp do odtwarzania nagrań mają tylko osoby posiadające upoważnienie Dyrektora.
 3. Osoba posiadająca uprawnienia przeglądania zapisów monitoringu wizyjnego dokonuje tej czynności za pomocą dedykowanego oprogramowania na wskazanym przez Dyrektora urządzeniu.
 4. Wykaz urządzeń, o których mowa w pkt. 3 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

 

 1. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez okres 7 dni . Przed upływem tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.
 2. Przenoszenie zarejestrowanego obrazu na nośniki zewnętrzne może nastąpić jedynie za zgodą Dyrektora w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie postępowania wyjaśniającego). W razie nieobecności Dyrektora, taką zgodę wydaje osoba zastępująca po konsultacji z inspektorem ochrony danych.
 3. Utrwalania danych na nośnikach zewnętrznych dokonuje osoba upoważniona przez Dyrektora.
 4. Osoba dokonująca utrwalania danych z systemu monitoringu na nośnikach zewnętrznych odnotowuje tą czynność w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Nośnik zawierający nagranie przekazywany jest Dyrektorowi placówki lub osobie przez niego wskazanej.
 6. Nośnik zawierający nagranie przechowywany jest przez okres do 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia, które zostało na nim udokumentowane.
 7. W sytuacjach, gdy nagranie może służyć jako dowód niewłaściwych zachowań utrwalony zapis może być zachowany przez okres czasu potrzebny do wyjaśnienia sprawy, i po zakończeniu sprawy jest niszczony.
 8. Zapis monitoringu wizyjnego może być udostępniony Policji, Prokuraturze oraz wymiarowi sprawiedliwości jako materiał dowodowy w prowadzonym  postępowaniu.
 9. Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora placówki. Przekazanie nośników zewnętrznych podmiotom uprawnionym odnotowuje się w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Odbiór nośnika potwierdzany jest przez odbierającego.
 10. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego odbywa się wyłącznie w obecności osoby upoważnionej przez Dyrektora placówki, która wykonanie czynności potwierdza w Rejestrze działań w systemie monitoringu.
 11. Wgląd dotyczy tylko osoby, której dane dotyczą a pozostałe postacie są anonimizowane.
 12. Placówka prowadzi ewidencję wniosków o udostępnienie zapisów kamer.
 13. W trakcie wglądu do nagrań systemu monitoringu niedozwolone jest wykonywanie zdjęć lub filmowanie odtwarzanego materiału.
 14. Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może wystąpić do Dyrektora placówki lub policji z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie nagrania systemu monitoringu jako materiału dowodowego.
 15. Wszelkie czynności związane z udostępnieniem, zgrywaniem i przekazywaniem nagrań są  konsultowane z inspektorem ochrony danych.

 

§ 7

 

 1. Po utrwaleniu obrazu nośnik powinien zostać opisany i zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Zapisane nośniki przechowane są w sejfie  do którego posiadają klucze: Dyrektor oraz Referent .
 3. Niszczenie nośników zawierających nagrania systemu monitoringu wykonywane jest komisyjnie w obecności min. dwóch osób wyznaczonych przez Dyrektora placówki.
 4. Wykonanie niszczenia nośników zawierających nagrania potwierdzane jest wpisem w Rejestrze działań w systemie monitoringu.

 

§ 8

 

 1. Odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor, który ma dostęp do:
 • bezpośredniego podglądu kamer,
 • urządzeń rejestrujących,
 • zarejestrowanych nagrań.
 1. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem informacji zapisanych na nośnikach fizycznych pełni Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Dostęp do urządzenia rejestrującego jest zabezpieczony hasłem.
 3. Prawo do zmiany hasła dostępu ma tylko osoba wskazana w pkt. 1.

 

§9

 1. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia rejestrujące.
 2. Każdy pracownik, który stwierdzi uszkodzenie zainstalowanych w placówce kamer lub zauważy próbę ich uszkodzenia zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
 3. Placówka nie stosuje atrap kamer.

 

§ 10

 1. Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu zlecane są wyłącznie osobom posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 2. Z firmą prowadzącą konserwacje i naprawy urządzeń podpisana jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 11

 1. Zapoznanie się przez pracowników z niniejszym dokumentem spełnia wymogi poinformowania ich o stosowaniu systemu monitoringu o którym mowa w art. 22, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 917 i 1000)
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor placówki.