Miejskie Przedszkole nr 56

Zapisy

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dyrektor ZSP nr 12 w Katowicach ogłasza rekrutację dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 56  w Katowicach.

W dniach od 13 marca 2023r. od godz.11.00 do 23 marca 2023r. do godz. 10.00 odbywa się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową: rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, można znaleźć poniżej.

ZARZĄDZENIE NR 2942/2023 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 10 stycznia 2023 r.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/zarzadzenie-pmk-rekrutacja-2023-2024.pdf

Terminarz rekrutacji:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/terminarz-rekrutacji(1).pdf

 

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/zarzadzenie-rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023-sp-i-mp.pdf

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

do Miejskiego Przedszkolu nr 56 i Miejskiego Przedszkola nr 65

Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Katowicach

na rok szkolny 2022/2023

 

(opracowano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 z dn. 28.01.2022.r.)

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 07 marca 2022r.

do 14 marca 2022r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 marca 2022r.

od godziny 09.00

do 04 kwietnia 2022r.

do godziny 14.00

od 14 lipca 2022r.

od godziny 8.00

do 18 lipca 2022 r.

do godziny 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2022r.

od godziny 9.00

do 04 kwietnia 2022r.

do godziny 14.00

od 14 lipca 2022r.

od godziny 8.00

do 25 lipca 2022 r.

do godziny 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 2022r.

o godzinie 15.00

27 lipca 2022r.

o godzinie 13.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11 kwietnia 2022r.

od godziny 15.00

do 13 kwietnia 2022r.

do godziny 15.00

od 27 lipca 2022r.

od godziny 13.00

do 29 lipca 2022 r.

do godziny 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 kwietnia 2022r.

o godzinie 12.00

04 sierpnia 2022r.

o godzinie 15.00

 

Joanna Nowakowska

dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp56/zarzadzenie-prezydenta-nr-1436-2021.pdf

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

do Miejskiego Przedszkolu nr 56 i Miejskiego Przedszkola nr 65

Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Katowicach

na rok szkolny 2020/2021

 

(opracowano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 z dn. 26.01.2021r.)

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 01 marca 2021r.

do 04 marca 2021r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2021r.

od godziny 11.00

do 24 marca 2021r.

do godziny 15.00

od 14 lipca 2021r.

od godziny 8.00

do 16 lipca 2021 r.

do godziny 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021r.

od godziny 8.00

do 02 kwietnia 2021r.

do godziny 15.00

od 16 lipca 2021r.

od godziny 8.00

do 21 lipca 2021 r.

do godziny 10.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05 kwietnia 2021r.

o godzinie 13.00

23 lipca 2021r.

o godzinie 13.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 06 kwietnia 2021r.

od godziny 9.00

do 13 kwietnia 2021r.

do godziny 15.00

od 26 lipca 2021r.

od godziny 8.00

do 28 lipca 2021 r.

do godziny 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia 2021r.

o godzinie 12.00

02 sierpnia 2021r.

o godzinie 15.00

 

Joanna Nowakowska

dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

w Katowicach